Kategorie

Získejte E-BOOK Barevná móda aneb transformace ženství v hodnotě 300Kč a ZDARMA!

CHCI E-BOOK ZDARMA!

Napište nám

Naše zákaznická linka vám je k dispozici NONSTOP

Telefon:+420 777 220 618

Kontakt na naši zákaznickou linku

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě spanelskamoda.cz. V rámci těchto obchodních podmínek jsou definovány povinosti a práva prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují se řídí zákonem č.40/1964 Sb.- Občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb.- Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.

 Práva a povinosti prodavajícího

1. Prodávající je Martina Půlpánová, Václavská 311, Opatovice nad Labem, 533 45, IČO- 71898107

2. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedeném v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po zadání do objednávkového systému. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V tomto případě je prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti bez odkladu informovat na uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě telefonicky na uvedeném telefoním čísle.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je zákazníkem internetového obchodu spanelskamoda.cz

2. Kupující objednáním zboží v internetovémobchodě podává návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva samotná je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem( závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinosti.

3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud je zjištěno poškození je prodávající  povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.Pozdější reklamace           zjevných vad  nebudou prodávajícím uznány. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně(e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

4. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moc vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

5. Kupující má na základě ustanovení zákona č. 367/200 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží s kompletním obsahem původního balení poslat nejpozději 14. den od převzetí zpět. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Po obdržení a překontrolování stavu zboží vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou částku(bez poštovného), bez zbytečného odkladu a to převodem na účet. Rozhodne-li se kupující pro tento způsob odstoupení od smlouvy, musí do průvodního dopisu uvést jak tento záměr tak číslo účtu na který požaduje peníze vrátit.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli tak vrátí nebo nahradí veškerá přijatá plnění. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, nebo porušeném porušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.(neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží atd..)

Odstoupení od smlouvy - postup:

Rozhodnete-li se pro odstoupení v 14ti denní lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1. Kontaktujte nás se žádostí od odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu s vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

2. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

    - zboží musí být v původním obalu

    - zboží musí být nepoškozené

    - zboží musí být komletní(včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

    - zásilka musí obsahovat doklad o koupi

3. Zboží prosím posílejte doporučeně a pojištěné jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám(doporučeně neznamená na dobírku)

4.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na  náklady odesílajícího zpět.


Napište nám

Naše zákaznická linka vám je k dispozici NONSTOP

Telefon:+420 777 220 618

Kontakt na naši zákaznickou linku